Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

7. мај 2021. године – Нови технички прописи и стандарди из области безбедности лифтова

Duration: one day

Овај вебинар пружа детаљне информације и упутства за примену Правилника о безбедности лифтова и Правилника о прегледима лифтова у употреби.

Правилником о безбедности лифтова прецизирају се поједине дефиниције и одредбе у вези са испоруком на тржишту и стављањем у употребу производа на које се овај правилник примењује. Такође, додатно је наглашена одговорност инсталатера лифтова, односно испоручилаца безбедносних компонената, као и њихова сарадња са надлежним органима.

Правилником о прегледима лифтова у употреби дефинисани су постојећи лифтови и прецизирани су захтеви које мора да испуни именовано тело за преглед лифтова у употреби, као и услови за обављање послова одржавања лифтова.

Вебинар пружа следеће информације: ко и како врши оцењивање усаглашености лифтова/безбедносних компонената; које исправе и ознаке усаглашености морају да прате лифтове; информације о поступцима редовних и ванредних прегледа лифтова у употреби; o усаглашености постојећих (старих) лифтова са захтевима из нових правилника, уз посебан осврт на обавезе привредних субјеката и власника лифтова; која је улога инспекцијских органа у области лифтова; која је улога стандардизације са аспекта примене ових прописа и слично.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен инсталатерима лифтова и произвођачима безбедносних компонената, инвеститорима и одговорним извођачима радова у зградама и објекатима, власницима, као и представницима скупштина станара зграда и објеката у које су лифтови уграђени или се уграђују, представницима стручних удружења и комора, организацијама које одржавају и сервисирају лифтове, стамбено-комуналним предузећима, именованим телима за оцењивање усаглашености, инспекцијским и управним органима у овој области (грађевинска, тржишна инспекција, органи за противпожарну заштиту) и другим заинтересованим странама.

Предавачи:

Миле Митровић, шеф Одсека за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор, Сектор за квалитет и безбедност производа Министарствa привреде

Божо Вукашиновић, руководилац контролног тела ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Београд, заменик председника Савета за лифтове ПКС-ПК Београда

Александар Стефановић, самостални саветник у Одељењу за металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај у ИСС-у

Накнада за учешће на вебинару износи 10.000,00 дин.

Пријавите се на линку: https://forms.gle/4pCx8NWmBJ1jKsAV8

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.