Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

9. септембар 2022. године – Контекст организације у стандардима система менаџмента

Duration: one day

Сврха овог семинара је да се учесници упознају са појмом, поступком и методологијом анализе и утврђивања контекста организације у складу са тачком 4.1 стандарда SRPS ISO 9001:2015, као у другим стандардима система менаџмента нпр. SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, ради примене у процесу анализе окружења, утврђивања политике, циљева и планова организације и ефективне примене система менаџмента квалитетом.

Захтеви за контекст организације први пут се експлицитно постављају у стандарду SRPS ISO 9001:2015, а затим следе други стандарди система менаџмента. Увођење појма контекста у стандардима омогућило је да систем менаџмента квалитетом буде у складу са стратешким опредељењем и укупним пословањем организације.

Када планира остваривање својих циљева, организација треба да узме у обзир интерна и екстерна питања која су релевантна за садашње и будуће пословање и систем менаџмента квалитетом. Постоји велики број методологија и техника које организације могу да користе да би анализирале свој контекст.

Семинар обухвата следеће теме:
– контекст организације у стандардима система менаџмента ( анализа захтева стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и примена);
– анализа контекста организације;
– преглед метода и техника, PESTLE, Портерових 5 сила;
– примена технике SWOT.

На семинару се примењује активан начин рада који, поред предавања, обухвата примере, дискусију и практичне вежбе.

Коме је семинар намењен?

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацијама сертификованим према SRPS ISO 9001 или неком другом систему менаџмента, организацијама које тренутно уводе систем менаџмента квалитетом или неки други систем, проверавачима система менаџмента квалитетом, интерним проверавачима, као и свима који се баве QMS-ом или МS-ма.

Предавач:

Татјана Нешић, дипл. економиста, проверавач за системе менаџмента према стандардима ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, консултант за системе менаџмента, оцењивач за националну награду за пословну изврсност, члан Комисије CASCO.
Посебна погодност у вези са овим вебинаром јесте то што материјал за обуку укључује и услугу онлајн читања стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 (у трајању од 5 дана), што знатно олакшава праћење обуке.

За „ране пријаве“ које се изврше до 25. августа, накнада се умањује за 2.500,00 дин. и износи 12.500,00 дин.

Пријавите се на следећем линку:

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм вебинара и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Пријавите се на следећем линку: https://forms.gle/mJTHZ4aVzRr1rDnz7

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм вебинара и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.