Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

28. oktobar 2022. godine – Kontekst organizacije u standardima sistema menadžmenta

Trajanje: jednodnevna obuka

Svrha ovog seminara je da se učesnici upoznaju sa pojmom, postupkom i metodologijom analize i utvrđivanja konteksta organizacije u skladu sa tačkom 4.1 standarda SRPS ISO 9001:2015, kao u drugim standardima sistema menadžmenta npr. SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, radi primene u procesu analize okruženja, utvrđivanja politike, ciljeva i planova organizacije i efektivne primene sistema menadžmenta kvalitetom.

Zahtevi za kontekst organizacije prvi put se eksplicitno postavljaju u standardu SRPS ISO 9001:2015, a zatim slede drugi standardi sistema menadžmenta. Uvođenje pojma konteksta u standardima omogućilo je da sistem menadžmenta kvalitetom bude u skladu sa strateškim opredeljenjem i ukupnim poslovanjem organizacije.

Kada planira ostvarivanje svojih ciljeva, organizacija treba da uzme u obzir interna i eksterna pitanja koja su relevantna za sadašnje i buduće poslovanje i sistem menadžmenta kvalitetom. Postoji veliki broj metodologija i tehnika koje organizacije mogu da koriste da bi analizirale svoj kontekst.

Seminar obuhvata sledeće teme:
– kontekst organizacije u standardima sistema menadžmenta ( analiza zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 i primena);
– analiza konteksta organizacije;
– pregled metoda i tehnika, PESTLE, Porterovih 5 sila;
– primena tehnike SWOT.

Na seminaru se primenjuje aktivan način rada koji, pored predavanja, obuhvata primere, diskusiju i praktične vežbe.

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen rukovodstvu i stručnim timovima koji su zaduženi za sistem menadžmenta kvalitetom u organizacijama sertifikovanim prema SRPS ISO 9001 ili nekom drugom sistemu menadžmenta, organizacijama koje trenutno uvode sistem menadžmenta kvalitetom ili neki drugi sistem, proveravačima sistema menadžmenta kvalitetom, internim proveravačima, kao i svima koji se bave QMS-om ili MS-ma.

Predavač:

Tatjana Nešić, dipl. ekonomista, proveravač za sisteme menadžmenta prema standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, konsultant za sisteme menadžmenta, ocenjivač za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost, član Komisije CASCO.

Posebna pogodnost u vezi sa ovim vebinarom jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Predviđeno trajanje obuke je od 9 :30 h do 17 h.

Naknada za učešće na seminaru: 15.000,00 din. i uključuje materijal za učesnike, uslugu onlajn čitanja standarda, prezentacije predavača, potvrdu o pohađanju seminara, užinu i osveženje za vreme pauze.

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/mJTHZ4aVzRr1rDnz7

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program seminara i predračun.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 011/3409-340, 011/3409-390, ili imejl: iss-edukacija@iss.rs

Datumi obuka

Molimo Vas izaberite obuku koju želite da pohađate. Možete rezervisati mesta za tri učesnika putem veb sajta.*

*Navedena cena je za jednu osobu. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za istu obuku, za sve polaznike odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku.