Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Zahtev za dodelu WMI/WPMI šifre

UPUTSTVO za korisnike o postupku koji se odnosi na dodelu međunarodne identifikacione šifre proizvođača vozila (WMI, World Manufacturer Identifier)/proizvođača delova vozila (WPMI, World Part Manufacturer Identifier) za sistem identifikacione oznake vozila (VIN, Vehicle Identification Number) u Republici Srbiji

Zahtev za dodelu WMI/WPMI šifre (QP.31.01) podnosi se Institutu za standardizaciju Srbije. Uz zahtev je potrebno dostaviti i tehničku dokumentaciju za vozilo/delove vozila (tehnički crtež, tehničke karakteristike, fotografiju).

WMI/WPMI šifra se može dodeliti proizvođaču koji je u Republici Srbiji registrovan za proizvodnju drumskih vozila/delova vozila konstruisanih u skladu sa srpskim standardom SRPS ISO 3833.

Institut proverava dostupne podatke koji se odnose na status i pretežnu delatnost organizacije u javnom registru Agencije za privredne registre za privredna društva.

WMI šifra se dodeljuje na osnovu srpskog standarda SRPS ISO 3780, a WPMI šifra na osnovu srpskog standarda SRPS M.N2.213. Zahtev za potvrđivanje predložene WMI šifre Institut šalje na potvrđivanje Međunarodnoj agenciji za dodelu šifara, dok se o dodeljenoj WPMI šifri Agenciji šalje samo informacija o dodeljivanju te šifre.

Nakon što Agencija potvrdi predloženu šifru, proizvođaču se šalje predračun za uplatu naknade prema važećem cenovniku usluga Instituta. Po izvršenoj uplati, podnosiocu zahteva se izdaje potvrda o dodeljenoj WMI/WPMI šifri.

Proizvođač koji ima dodeljenu WMI šifru može zatražiti dodeljivanje WPMI šifre, i obrnuto. I u ovom slučaju proizvođač podnosi Institutu zahtev popunjavanjem obrasca QP.31.01 i dostavlja tehničku dokumentaciju za vozilo/deo vozila (tehnički crtež, tehničke karakteristike, fotografiju).

Proizvođač je odgovoran za pravilnu upotrebu i jedinstvenost dodeljenih VIN oznaka u skladu sa srpskim standardima SRPS ISO 3779, SRPS M.N2.211 i zakonskim propisima.

Potvrda prestaje da važi ukoliko dođe do promene naziva proizvođača, sedišta, godišnjeg obima proizvodnje ili povećanja broja modela vozila/delova vozila koja se proizvode. U tom slučaju proizvođač je obavezan da Institutu podnese zahtev za promenu podataka (QP.31.02), nakon čega se izdaje nova potvrda o WMI/WPMI šifri.

Prema SRPS ISO/TR 8357 svaki proizvođač je dužan da obavesti Institut, koji će dalje obavestiti Međunarodnu agenciju za dodelu šifara, o tome da je konačno prestalo korišćenje WMI/WPMI šifre.

Institut vodi ažurnu evidenciju o dodeljenim WMI/WPMI šiframa, kao i o onim šiframa čije je korišćenje prestalo.

Zahtev za dodelu WMI/WPMI šifre (QP.31.01), kao i zahtev za promenu podataka proizvođača (QP.31.02) možete preuzeti sa linka.

Zahtev za dodelu WMI/WPMI šifre

Obrazac QP.31.01

Zahtev za promenu podataka proizvođača

Obrazac QP.31.02