Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Zaštita intelektualne svojine

Institut ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na sajtu Instituta, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi sajta, kojih je autor.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, ili sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane Instituta kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Instituta i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika sajta, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na sajtu Instituta.

Postavljanjem sadržaja na sajt, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu sajta, pod uslovima i na način iz ovih uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela sajta je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Instituta, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa sajta, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Institut ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem sajta učinilo javno dostupno.