Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Directive

EU directive list

Search by keywords

Search by stage

Search by type

2009/23/EC

Директива за неаутоматске мерне инструменте (NAWI)


2009/48/EC

Безбедност играчака (TOYS)


2011/65/EU

Примена опасних супстанци у електричној и електронској опреми (RoHS)


2012/19/EU

Директива о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE)


2013/35/EU

Директива за минималне захтеве за заштиту здравља и безбедности од ризика излагања физичким агенсима (EMF)


2014/30/EU

Директива за електромагнетску компатибилност (EMC)


2014/34/EU

Директива за опрему и заштитне системе за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери (ATEX)


2014/35/EU

Директива за електричне уређаје ниског напона (LVD)


2014/53/EU

Директива за радио-опрему (RED)


305/2011

Уредба о грађевинским производима


765/2008

Акредитација и надзор над тржиштем


86/594/EEC

Директива о буци коју емитују апарати за домаћинство (NOISA)


87/404/EEC

Директива за једноставне посуде под притиском (SPVD)


88/378/EEC

Директива за безбедност играчака (TOYS)


89/106/EEC

Директива за грађевинске производе


89/686/EEC

Директива за личну заштитну опрему (PPE)


90/385/EEC

Директива за активна имплантабилна медицинска средства (AIMD)


90/396/EEC

Директива за апарате који сагоревају гасовита горива (GAD)