Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Direktiva

Liste EU direktiva

Unesite ključnu reč

Izaberite fazu

Izaberite vrstu

2009/23/EC

Direktiva za neautomatske merne instrumente (NAWI)


2009/48/EC

Bezbednost igračaka (TOYS)


2011/65/EU

Primena opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)


2012/19/EU

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE)


2013/35/EU

Direktiva za minimalne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti od rizika izlaganja fizičkim agensima (EMF)


2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)


2014/34/EU

Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)


2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)


2014/53/EU

Direktiva za radio-opremu (RED)


305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima


765/2008

Akreditacija i nadzor nad tržištem


86/594/EEC

Direktiva o buci koju emituju aparati za domaćinstvo (NOISA)


87/404/EEC

Direktiva za jednostavne posude pod pritiskom (SPVD)


88/378/EEC

Direktiva za bezbednost igračaka (TOYS)


89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode


89/686/EEC

Direktiva za ličnu zaštitnu opremu (PPE)


90/385/EEC

Direktiva za aktivna implantabilna medicinska sredstva (AIMD)


90/396/EEC

Direktiva za aparate koji sagorevaju gasovita goriva (GAD)