Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Directive

EU directive list

Search by keywords

Search by stage

Search by type

93/15/EEC

Директива о експлозивима за цивилну употребу


93/42/EEC

Директива за општа медицинска средства (MDD)


94/25/EC

Пловила за разоноду


94/62/EC

Амбалажа и амбалажни отпад (PPWD)


94/9/EC

Директива за опрему и заштитне системе за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери (ATEX)


95/16/EC

Директива за лифтове (LD)


96/48/EC

Директива за интероперабилност трансевропске „high speed” мреже


97/23/EC

Директива за опрему под притиском (PED)


97/67/EC

Општа правила за развој тржишта поштанских услуга и побољшања квалитета услуга


98/79/EC

Директива за in vitro дијагностичка медицинска средства (IVD)