Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Javne nabavke 2020

Pružanje usluge novog resertifikacionog ciklusa integrisanog sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001:2015 (koji je identičan ISO 9001:2015) i SRPS ISO/IEC 27001:2014 (koji je identičan ISO/IEC 27001:2013), br. 7/2020U

Plan Javnih nabavki 2020.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA KANCELARIJSKOG I ŠTAMPARSKO-REPROGRAFSKOG MATERIJALA ZA SVAKODNEVNI RAD, br. 1/2020D

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge fizičko-tehničke zaštite zaposlenih, zgrade i imovine Instituta za standardizaciju Srbije br. 1/2020U

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti-nabavka električne enrgije br. 2/2020U

Poziv

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pružanje usluge novog resertifikacionog ciklusa integrisanog sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001:2015 (koji je identičan ISO 9001:2015) i SRPS ISO/IEC 27001:2014 (koji je identičan ISO/IEC 27001:2013), br. 7/2020U

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA NA LIZING BROJ 2/2020D

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE ČIŠĆENJA održavanja čistoće u poslovnim prostorijama
Instituta za standardizaciju Srbije, br.3/2020U

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA Nabavka avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja broj: 4/2020U

Javna nabavka br. 5/2020U, Nabavka usluge preventivnog i korektivnog održavanja informacionog sistema.

Javna nabavka male vrednosti radova Popločavanje platoa ispred poslovne zgrade br. 1/2020R