Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Ефективност интерне провере према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (вебинар) – 17. фебруар 2023. године

Duration: one day

Институт за стандардизацију организује нови практични вебинар који полазницимa даје теотријеске и практичне инструкције за повећање ефективности интерних провера које се спроводе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Интерне провере су ефективан алат за утврђивање нивоа усаглашености система менаџмента лабораторије са критеријумима провере. 

Провере преко прве стране спроводи особље лабораторије и оне пружају драгоцене информације за разумевање, анализу и побољшавање мерљивих резултата - перформанси.  

Овај систематичан, независан и документован процес спроводи сама лабораторија у сврху преиспитивања од стране руководства. Резултати ове активности и идентификована одступања пружају вредне информације за побољшавање система управљања у лабораторији, као и лабораторијских активности (узорковање, испитивање или еталонирање) и  треба их користити за периодично преиспитивање од стране руководства. 

Интерна провера делује и као повратни механизам за највише руководство, при чему она може да пружи највишем руководству доказе о степену усаглашености лабораторије са захтевима стандарда  SRPS ISO/IEC 17025:2017, као и са захтевима успостављеног документованог система менаџмента. 

Да би интерне провера била ефективна, треба да се спроведе на конзистентан начин, у складу са планирањем провера у лабораторији и да их обавља компетентно особље. 

Лабораторије које желе да имају ефективан, погодан и адекватан систем менаџмента квалитетом треба да спроводе интерне провере да би обезбедиле да наведени систем функционише како је предвиђено и да идентификује слабе везе у систему, као и потенцијалне могућности за побољпшавање. 

Интерне провере су ефективан алат за идентификовање проблема, неусаглашености, ризика и прилика, као и за праћење напредовања у решавању раније идентификованих проблема и неусаглашености.

Проверавање је начин вредновања ефективности система менаџмента квалитетом, у циљу идентификације ризика и утврђивања испуњености захтева за техничку компетентност лабораторије. Ефективна провере се базира на прикупљању материјалних и нематеријалних доказа и претварању доказа у налазе провере тј. усаглашеност или неусаглашеност. 

Овај вебинар је конципиран као комбинација теоријских инструкција предавача, практичних препорука предавача за примену појединачних захтева стандарда, као и самосталних и групних вежби учесника. Поред тога, вебинар ће бити прилика за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се учесници сусрећу у пракси.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен свим учесницима интерне провере, било да су проверавани или су чланови тима за проверу. 

Овај вебинар је конципиран као комбинација теоријских инструкција предавача, њихових практичних препорука за примену појединачних захтева стандарда за акредитовање лабораторија и упутства за интерне провере, као и самосталних и групних вежби учесника. Поред тога, вебинар ће бити прилика за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се учесници сусрећу у пракси.

Теме које ће бити обрађене на вебинару обухватају:

– стандард SRPS EN ISO 19011:2018 – Принципи провере;

– захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017;

– налаз провере – усаглашеност у односу на критеријуме провере;

– налаз провере – неусаглашеност у односу на критеријуме провере;

– шта је корекција?

– анализа узрока и корективна мера ;

– ефективност налаза провере.

Предавач:

Драга Колар, члан Комисије KS CASCO у ИСС-у, проверавач система менаџмента организација и лабораторија, менаџер за обуке из области сертификације система менаџмента и акредитације лабораторија.

Посебна погодност у вези са овим вебинаром јесте то што материјал за обуку укључује и услугу онлајн читања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 и SRPS EN ISO 19011:2018 (у трајању од 5 дана), што знатно олакшава праћење обуке.

Накнада за учешће на вебинару износи 15.000,00 дин. и укључује презентацију предавача, услугу онлајн читања стандарда и потврду о похађању вебинара у електронском облику.

За „ране пријаве“ које се изврше до 31. јануара, накнада се умањује за 2.500,00 дин. и износи 12.500,00 дин.

Вебинар се одржава преко Зоом апликације. Линк за укључивање добићете дан уочи одржавања, заједно са упутством за приступ онлајн читању стандарда.

Предвиђено трајање вебинара је од 9 h до 16:30 h.

Пријавите се преко линка: https://forms.gle/MiRUTFtsaSnYw5pL6

Након пријаве доставићемо вам предрачун и детаљан програм обуке.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

Start date: Mar 22, 2024, Location: Вебинар, Language: Serbian

Number of participants?

You can book up to 3 participants online

1 - Book now 2 - Book now 3 - Book now

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.