Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Efektivnost interne provere prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Trajanje: jednodnevna obuka

Novi praktični vebinar koji polaznicima daje teorijske i praktične instrukcije za povećanje efektivnosti internih provera koje se sprovode prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, održava se 22. marta 2024.  godine.

Interne provere su efektivan alat za utvrđivanje nivoa usaglašenosti sistema menadžmenta laboratorije sa kriterijumima provere. 

Provere preko prve strane sprovodi osoblje laboratorije i one pružaju dragocene informacije za razumevanje, analizu i poboljšavanje merljivih rezultata - performansi.  

Ovaj sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces sprovodi sama laboratorija u svrhu preispitivanja od strane rukovodstva. Rezultati ove aktivnosti i identifikovana odstupanja pružaju vredne informacije za poboljšavanje sistema upravljanja u laboratoriji, kao i laboratorijskih aktivnosti (uzorkovanje, ispitivanje ili etaloniranje) i  treba ih koristiti za periodično preispitivanje od strane rukovodstva. 

Interna provera deluje i kao povratni mehanizam za najviše rukovodstvo, pri čemu ona može da pruži najvišem rukovodstvu dokaze o stepenu usaglašenosti laboratorije sa zahtevima standarda  SRPS ISO/IEC 17025:2017, kao i sa zahtevima uspostavljenog dokumentovanog sistema menadžmenta. 

Da bi interne provera bila efektivna, treba da se sprovede na konzistentan način, u skladu sa planiranjem provera u laboratoriji i da ih obavlja kompetentno osoblje. 

Laboratorije koje žele da imaju efektivan, pogodan i adekvatan sistem menadžmenta kvalitetom treba da sprovode interne provere da bi obezbedile da navedeni sistem funkcioniše kako je predviđeno i da identifikuje slabe veze u sistemu, kao i potencijalne mogućnosti za poboljpšavanje. 

Interne provere su efektivan alat za identifikovanje problema, neusaglašenosti, rizika i prilika, kao i za praćenje napredovanja u rešavanju ranije identifikovanih problema i neusaglašenosti.

Proveravanje je način vrednovanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, u cilju identifikacije rizika i utvrđivanja ispunjenosti zahteva za tehničku kompetentnost laboratorije. Efektivna provere se bazira na prikupljanju materijalnih i nematerijalnih dokaza i pretvaranju dokaza u nalaze provere tj. usaglašenost ili neusaglašenost. 

Ovaj vebinar je koncipiran kao kombinacija teorijskih instrukcija predavača, praktičnih preporuka predavača za primenu pojedinačnih zahteva standarda, kao i samostalnih i grupnih vežbi učesnika. Pored toga, vebinar će biti prilika za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se učesnici susreću u praksi.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim učesnicima interne provere, bilo da su proveravani ili su članovi tima za proveru. 

Ovaj vebinar je koncipiran kao kombinacija teorijskih instrukcija predavača, njihovih praktičnih preporuka za primenu pojedinačnih zahteva standarda za akreditovanje laboratorija i uputstva za interne provere, kao i samostalnih i grupnih vežbi učesnika. Pored toga, vebinar će biti prilika za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se učesnici susreću u praksi.

Teme koje će biti obrađene na vebinaru obuhvataju:

– standard SRPS EN ISO 19011:2018 – Principi provere;

– zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017;

– nalaz provere – usaglašenost u odnosu na kriterijume provere;

– nalaz provere – neusaglašenost u odnosu na kriterijume provere;

– šta je korekcija?

– analiza uzroka i korektivna mera ;

– efektivnost nalaza provere.

Predavač:

Draga Kolar je član Komisije KS CASCO u ISS-u, proveravač sistema menadžmenta organizacija i laboratorija, menadžer za obuke iz oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i akreditacije laboratorija.

Posebna pogodnost u vezi sa ovim vebinarom jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS EN ISO 19011:2018 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 15.000,00 din. i uključuje prezentaciju predavača, uslugu onlajn čitanja standarda i potvrdu o pohađanju vebinara u elektronskom obliku.

Vebinar se održava preko ZOOM aplikacije. Link za uključivanje dobićete dan uoči održavanja, zajedno sa uputstvom za pristup onlajn čitanju standarda.

Vebinar se održava 22. marta  i traje od 9 h do 16:30 h.

Možete se prijavite na dnu stranice u okviru "Datumi obuka"

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program kursa i predračun.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 011/3409-340, 011/3409-390, ili imejl: 
iss-edukacija@iss.rs

Datumi obuka

Molimo Vas izaberite obuku koju želite da pohađate. Možete rezervisati mesta za tri učesnika putem veb sajta.*

Datum početka: 22. 3. 2024., Lokacija: Вебинар, Jezik: srpski

Broj učesnika?

Možete prijaviti tri učesnika putem veb sajta.

1 - Prijavite se odmah 2 - Prijavite se odmah 3 - Prijavite se odmah

*Navedena cena je za jednu osobu. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za istu obuku, za sve polaznike odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku.