Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Управљање отпадним водама, регулатива, стандарди, казнена политика и услови за повлачење финансијских средстава из ИПАРД фонда

Duration: one day

Институт за стандардизацију Србије организује семинар „Стандардизација у области управљања отпадним водама, регулатива, казнена политика и техничка решења”, у сарадњи са Удружењем „3Е” из Београда. Реч је о семинару који је од посебног значаја за велике индустријске системе из свих области јер упознаје кориснике са обавезама из регулативе, као и их са казненим мерама, и подиже свет о утицају отпадних вода на наше здравље и загађењу животне средине. Такође, објашњава се значај примене стандарда као алата конкурентости и представљају се технолошка решења за решавање проблематике отпадних вода. Неадекватно поступање са отпадним водама и њихово испуштање у животну средину представљају кршење законских и струковних норми.

Посебно ће бити обрађене теме:
• опасности од загађења вода;
• стање на терену у овој области;
• законска регулатива и казнене мере;
• начин израде акционих планова за достизање граничних вредности;
• мониторинг отпадних вода.

Коме је намењен семинар?
Семинар је намењен представницима великих система свих грана индустрије.

Предавачи:
Др Елизабет Пауновић, консултант и некадашњи шеф Европског центра за зивотну средину и здравље СЗО у Бону;
Далиборка Радуловић, градски инспектор за заштиту животне средине, Београд;
Весна Полумирац, комунални инспектор Града Београда и члан Управног одбора Мреже инспектора;
Срђан Гајић, председник удружења 3Е (НВО) и консултант за заштиту животне средине:
Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар Комисије KS CASCO, проверавач за QMS.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.