Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Систем менаџмента безбедношћу хране – Новине у SRPS EN ISO 22000:2018

Duration: one day

Институт за стандардизацију Србије организује семинар посвећен систему менаџмента безбедношћу хране (FSMS). Овај семинар намењен је руководиоцима и/или члановима тима за безбедност хране, као и руководиоцима одговарајућих сектора у привредним субјектима из области прехрамбене индустрије и свих пратећих индустрија (прозводња прехрамбене амбалаже, транспорт, логистика и слично).

Уколико сте у своје пословање имплементирали захтеве стандарда из серије ISO 22000 или планирате њихову имплементацију, на семинару ћете моћи да усавршите своје знање и да кроз примере и вежбе сазнате на који начин да одржавате и унапредите FSMS.

Предавачи су чланови Kомисије KS E034-17, Системи менаџмента безбедношћу храном, која радила на доношењу ових стандарда, и то:

Др Сузана Димитријевић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, водећи проверавач.

Маријана Петковић, виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар Комисије KS Е034-17.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.