Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

N064

Električne instalacije

Aktivna

Glavna komisija

Институт за стандардизацију Србије

Vesna Bogdanović

mr Ninoslav Simić

Odeljenje za elektroenergetiku i elektroniku

Apstrakt

Predmet i područje rada Komisije za standarde KS N064 je izrada standarda za:
• potrebe projektovanja, postavljanja, pravilnog rada i verifikacije u propisanom vremenskom periodu svih vrsta električnih instalacija napona napajanja do 1 kV naizmenične struje ili 1,5 kV jednosmerne struje;
• zaštitu od električnog udara koji nastaje od opreme, instalacija i sistema bez naponskih ograničenja;
• usklađivanje izolacije u sistemima niskog napona na principima koordinacije izolacije koji su primenljivi za svu niskonaponsku opremu;
• rad sa električnim instalacijama;
• električne instalacije za osvetljenje i orijentisanje na aerodromima;
• električne instalacije na brodovima i pokretnim i fiksnim jedinicama na vodi.
Standardi obuhvataju terminologiju u oblasti električnih instalacija niskog napona, zaštitu od električnog udara, zaštitu od toplotnog efekta, zaštitu od strujnog preopterećenja, zaštitu od prenapona, zaštitu od požara, specifične zahteve za posebne vrste objekata, koordinaciju izolacije i posledice prolaska struje kroz čovečije telo.

Činjenice i brojke

27

je broj novih projekata

238

je broj standarda koji su dostupni javnosti

Javna dokumenta

Veza sa međunarodnim ili evropskim komitetom

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

CLC/TC 64

O član

CLC/TC 64

O član od

CLC/SR 97

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 97

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 109

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 109

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 18X

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 18X

O član od 26. 12. 2013.

CLC/BTTF 62-3

O član od 26. 12. 2013.

CLC/BTTF 62-3

O član od 26. 12. 2013.

CLC/BTTF 128-2

O član od 19. 8. 2014.

CLC/BTTF 128-2

O član od 19. 8. 2014.

TC 64

P član

TC 64

P član od

TC 18

O član od 26. 12. 2013.

TC 18

O član od 26. 12. 2013.

TC 18/SC 18A

O član od 26. 12. 2013.

TC 18/SC 18A

O član od 26. 12. 2013.

TC 97

O član od 26. 12. 2013.

TC 97

O član od 26. 12. 2013.

TC 109

O član od 26. 12. 2013.

TC 109

O član od 26. 12. 2013.