Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Glavni meni

Terminološka baza

Terminološka baza je koristan alat za pretragu termina i definicija iz standarda koji su objavljeni na srpskom jeziku. Pretraga se vrši prema nazivu termina.
Oblast
Termin na srpskom (latinica)
Termin na engleskom
Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): sirovina za proizvodnju koksa
Termin na engleskom: raw material for coke manufacturing

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): redukcioni agens u visokim pećima
Termin na engleskom: reduction agent in blast furnaces

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): iskorišćenje gasa
Termin na engleskom: gas recovery

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): iskorišćenje ulja
Termin na engleskom: oil recovery

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): ponovno iskorišćenje monomera
Termin na engleskom: monomer recovery

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): tehnička oblast bezbednosti i zdravlja na radu; OH&S tehnička oblast
Termin na engleskom: occupational health and safety technical area; OH&S technical area

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): konsultacije
Termin na engleskom: consultancy

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): zainteresovana strana
Termin na engleskom: interested party

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): tehnički ekspert
Termin na engleskom: technical expert

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): vođa tima
Termin na engleskom: team leader

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): ocenjivač
Termin na engleskom: assessor

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): osoblje akreditacionog tela
Termin na engleskom: accreditation body personnel

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): plan ocenjivanja
Termin na engleskom: assessment plan

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): program ocenjivanja
Termin na engleskom: assessment programme

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): ocenjivanje sa udaljenosti
Termin na engleskom: remote assessment

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): osvedočenje
Termin na engleskom: witnessing

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): tehnika ocenjivanja
Termin na engleskom: assessment technique

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): ponovno ocenjivanje
Termin na engleskom: reassessment

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): ocenjivanje
Termin na engleskom: assessment

Oblast: Nepoznata
Termin na srpskom (latinica): žalba
Termin na engleskom: appeal