Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Terminološka baza

Terminološka baza je koristan alat za pretragu termina i definicija iz standarda koji su objavljeni na srpskom jeziku. Pretraga se vrši prema nazivu termina.
Oblast
Termin na srpskom (latinica)
Termin na engleskom
Oblast:
Termin na srpskom (latinica): geometrijska površina otvora za odvođenje
Termin na engleskom: geometric vent area

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): tip zaštite
Termin na engleskom: type of protection

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): temperaturna klasa
Termin na engleskom: temperature class

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): simbol „X”
Termin na engleskom: symbol "X"

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): brzina ispuštanja
Termin na engleskom: release rate

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): maksimalni redukovani natpritisak eksplozije
Termin na engleskom: maximum reduced explosion overpressure

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): redukovani natpritisak eksplozije
Termin na engleskom: reduced explosion overpressure

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): zaštitni sistem
Termin na engleskom: protective system

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): normalan rad
Termin na engleskom: normal operation

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): neelektrična oprema
Termin na engleskom: non-electrical equipment

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): magla
Termin na engleskom: mist

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): minimalna energija paljenja
Termin na engleskom: minimum ignition energy

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): mehanički generisane varnice
Termin na engleskom: mechanically generated sparks

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): maksimalna temperatura površine
Termin na engleskom: maximum surface temperature

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): maksimalni eksperimentalni bezbedni zazor
Termin na engleskom: maximum experimental safe gap

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): redak kvar
Termin na engleskom: rare malfunction

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): očekivani kvar
Termin na engleskom: expected malfunction

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): kvar
Termin na engleskom: malfunction

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): granična koncentracija kiseonika
Termin na engleskom: limiting oxygen concentration

Oblast:
Termin na srpskom (latinica): KSt
Termin na engleskom: KSt