Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prava i obaveze članova Instituta

Član Instituta ima pravo da neposredno ili preko ovlašćenog predstavnika učestvuje u radu i upravljanju Institutom, odnosno da:

• - učestvuje u radu sednica Skupštine Instituta i na njima raspravlja i glasa o odlukama i aktima od značaja za rad Instituta i njegovih organa;

• - predlaže, bira i bude biran za člana Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

• - predlaže, odnosno bude predložen za člana stručnog saveta, i učestvuje u radu tehničkih radnih tela Instituta.

Član Instituta ima pravo na materijalne pogodnosti, kao što su:

• - poseban popust u odnosu na propisanu visinu naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije;

• - poseban popust u odnosu na propisanu visinu naknada za usluge koje vrši Institut u obavljanju poslova iz oblasti standardizacije;

• - poseban popust na kotizacije za seminare, konferencije, savetovanja i druge stručne skupove koje Institut organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama.

Materijalne pogodnosti bliže se uređuju Pravilnikom o članstvu i Odlukom o pogodnostima na koje imaju pravo članovi Instituta.

Član Instituta ima sledeće obaveze:

• - da se pridržava odredbi Zakona o standardizaciji, Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta, Statuta i opštih akata Instituta;

• - da aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva, programa i planova Instituta;

• - da Institutu redovno plaća članarinu; i • - da promoviše primenu standarda i srodnih dokumenata.

Ostala prava i obaveze članova Instituta, kao i druga pitanja u vezi sa članstvom, bliže se uređuju Statutom i Pravilnikom o članstvu.