Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

O Institutu

Pogledajte naš promotivni video i na najbrži način upoznajte ISS

Prema Zakonu o standardizaciji i Odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije, Institut za standardizaciju Srbije (ISS) jeste jedino nacionalno telo za standardizaciju Republike Srbije, ustanova koja ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj javnih službi. Osnivač Instituta je Vlada Republike Srbije.

Osnovne informacije

Institut za standardizaciju Srbije

 • donosi, razvija, preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde i srodne dokumente;
 • obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima;
 • vodi registar srpskih standarda i srodnih dokumenata u svim fazama razvoja;
 • učestvuje u izradi i preispitivanju evropskih i međunarodnih standarda i srodnih dokumenata koje donose evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju u oblastima za koje postoje potrebe i interesi Republike Srbije, a za koje se očekuje preispitivanje ili donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata;
 • sarađuje sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju zemalja potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije;
 • izvršava druge zadatke u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora u oblasti standardizacije koji obavezuju Republiku Srbiju;
 • pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom;
 • obezbeđuje javnosti dostupnost srpskih standarda, srodnih dokumenata, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih evropskih i međunarodnih organizacija i drugih zemalja i vrši njihovu prodaju;
 • organizuje seminare iz pojedinih stručnih oblasti standardizacije, oblasti sistema menadžmenta i ocenjivanja usaglašenosti, kao i novog tehničkog zakonodavstva i njegovoj vezi sa standardima;
 • promoviše primenu srpskih standarda i srodnih dokumenata;
 • deluje kao informacioni centar, u skladu sa zahtevima predviđenim odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizlaze iz članstva u odgovarajućim evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju;
 • daje osnovu za izradu tehničkih propisa;
 • priprema programe i godišnje planove donošenja srpskih standarda;
 • predstavlja i zastupa interese Republike Srbije u oblasti standardizacije u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, kao i u njihovim telima;
 • odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa srpskim standardima i srodnim dokumentima, u skladu sa svojim pravilima;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.