Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Zašto se sertifikovati kod ISS-a

Sertifikaciono telo Instituta za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu ST ISS) nastalo je kao posebna organizaciona jedinica Instituta za standardizaciju Srbije, u skladu sa novim obavezama predviđenim Zakonom o standardizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009 i 46/2015) i Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 93/2015 i br. 27/2016). Poslove sertifikacije ST ISS će otpočeti sertifikacijom sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 9001:2015. U planu je da ST ISS obavlja sertifikaciju sistema menadžmenta i prema drugim standardima, kao i sertifikaciju proizvoda i osoba, kako je Zakonom predviđeno.

U periodu od 1993. do 2008. godine, poslove sertifikacije je obavljao Savezni zavod za standardizaciju odnosno Zavod za standardizaciju. Od 2008. godine do danas, u skladu sa Zakonom o standardizaciji i drugim pravnim aktima koji su u to vreme bili na snazi, Institut kao pravni sledbenik Zavoda za standardizaciju, prestaje sa obavljanjem sertifikacije i svoju aktivnost usmerava isključivo ka donošenju standarda.

Savezni zavod za standardizaciju je 1993. godine izdao prvi sertifikat za sistem kvaliteta prema zahevima serije standarda JUS ISO 9000, u tadašnjoj SR Jugoslaviji. U tom kontekstu, kao sledbenik Saveznog zavoda za standardizaciju, zatim Zavoda za standardizaciju, Institut se smatra začetnikom sertifikacije u našoj zemlji..U periodu od 1994. godine do kraja 2006. godine Institut je izdao 450 sertifikata, a 2008, godine u svom registru je imao 198 važećih sertifikata. Institut je izdao sertifikat mnogim organizacijama po kojima je privreda tadašnje države bila prepoznatljiva. U obavljanju provere tokom postupka sertifikacije, bio je angažovan veliki broj zaposlenih u Institutu. Imajući ovo u vidu, može se reći da Institut za standardizaciju Srbije ima bogato iskustvo i kapacitete u obavljanju poslova sertifikacije.

ST ISS će uz pouzdanu i dugoročnu podršku pomagati organizacijama da ostvare svoje poslovne ciljeve. Procesi sertifikacije imaju neprocenjivi značaj s obzirom da sertifikovani sistemi, proizvodi i usluge čine da srpska privreda sve više bude sastavni deo svetske i evropske privrede, a srpski proizvodi i usluge konkurentni na evropskom i međunarodnom tržištu. Na domaćem tržištu, sertifikacija znači veći nacionalni stepen sigurnosti u pogledu kvaliteta, zaštite okoline, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti informacija i drugih elementa koji savremenu privredu i društvo čine uspešnim.Za ST ISS značaj procesa sertifikacije je i u promociji standardizacije i podizanju svesti o važnosti primene standarda.

ST ISS će proces sertifikacije sistema menadžmenta obavljati u skladu sa zahtevima standarda SRPS/ISO/IEC 17021-1:2015, Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 1 Zahtevi. Sve aktivnosti tokom procesa sertifikacije ST ISS će obavljati na nepristrasan,objektivan i otvoren način uz bezuslovno poštovanje poverljivosti. Svaku proveru i donošenje odluke o dodeli sertifikata obavljaće osoblje koje za te aktivnosti ima potrebnu kompetentnost.