Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

QMS - Sistem menadžmenta kvalitetom

Obuke

QMS - Sistem menadžmenta kvalitetom


Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Tumačenje zahteva ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu  

Seminar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 9001:2015 ili uvode sistem menadžmenta kvalitetom u svoje organizacije

jednodnevna obuka Saznaj više

Kontekst organizacije prema standardu SRPS ISO 9001:2015  

Seminar je namenjen rukovodstvu i stručnim timovima koji su zaduženi za sistem menadžmenta kvalitetom u organizacijama sertifikovanim prema SRPS ISO 9001

jednodnevna obuka Saznaj više

Interna provera prema SRPS EN ISO 9001:2015 i ISO 19011:2018  

Ovaj dvodnevni kurs namenjen je svima koji žele da osveže svoje znanje i razumevanje zahteva SRPS ISO 9001:2015 sa aspekta internih provera sistema u njihovim organizacijama.

dvodnevna obuka Saznaj više

Razmišljanje zasnovano na riziku – Primena prema standardu SRPS ISO 9001:2015  

Seminar je namenjen rukovodstvu i stručnim timovima koji su zaduženi za sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji

jednodnevna obuka Saznaj više

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu  

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

jednodnevna obuka Saznaj više

Provera sa udaljene lokacije (remote audit) – Zašto, kada i kako?  

Obuka pruža osnovna uputstva neophodna za realizovanje procesae provere sa udaljene lokacije, uključujući i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) radi optimizacije provere. Namenjena je proverama sa 1. i 2. strane.

jednodnevna obuka Saznaj više

Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)  

Ovaj dvodnevni kurs pruža detaljnija uputstva koja su neophodna za realizovanje procesa interne provere sa udaljene lokacije, uključujuči i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) radi optimizacije procesa interne provere.

dvodnevna obuka Saznaj više

10. februar 2021. godine - Menadžment projektima - Dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019  

Saznajte kako će vam standard SRPS ISO 21500:2019 pomoći da standardizujete sve projekte u vašoj firmi i da povećate uspešnost projekata.

jednodnevna obuka Saznaj više

vebinar: Sertifikacija kao put do uspešnog poslovanja  

Ovaj vebinar pruža saznanja o standardizaciji, standardu SRPS ISO 9001 i značaju primene ovog standarda, u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i na to da li se radi o proizvodnim ili uslužnim delatnostima.

jednodnevna obuka Saznaj više

Vebinar „Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)”  

Četvorosatni vebinar „Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)” ima za cilj da polaznicima približi koncepciju rešavanja problema, kao i da im omogući da se upoznaju sa više različitih metoda i tehnika koje se primenjuju u svim vrstama delatnosti.

jednodnevna obuka Saznaj više

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu  

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

jednodnevna obuka Saznaj više

Vebinar: Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu  

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima QMS-a i na svojim radnim mestima

jednodnevna obuka Saznaj više

Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)?  

Ovaj dvodnevni vebinar pruža detaljna uputstva koja su neophodna za realizovanje procesa i procedure interne provere sa udaljene lokacije

dvodnevna obuka Saznaj više

Kako do zadovoljstva korisnika primenom standarda – Preporuke i rešavanje problema u praksi  

Dobra praksa podrazumeva da organizacije imaju jasno definisane procese kojima će sprečiti da do prigovora, žalbe ili reklamacije uopšte dođe, a zatim i procese kojima će odgovoriti na prigovore korisnika

jednodnevna obuka Saznaj više

Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja  

Stručna obuka za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja se po treći put organizuje u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o. iz Beograda.

petodnevna obuka Saznaj više
dvodnevna obuka Saznaj više