Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Glavni meni

Vesti i događaji

Svetski dan turizma, 27. septembar

Ovogodišnja tema: „Turizam i ruralni razvoj”.

ISO Generalna skupština – najveći virtuelni sastanak ISO-a do sada

Kako poboljšati poslovanje

7. oktobar 2020. godine - Vebinar „Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)”

Merenje bezbednosti na radu

Novi ISO dokument za merenje bezbednosti i zdravlja na radu

Praznik nacionalne standardizacije

Učešće malih i srednjih preduzeća (MSP) u standardizaciji CEN/CENELEC Vebinar

Održan prvi interaktivni ISS vebinar

Provere na daljinu – prvi deo

30. septembar 2020. godine - vebinar: Sertifikacija kao put do uspešnog poslovanja

Novo!

29. septembar 2020. godine - Vebinar iz oblasti menadžmenta projektima

Novo!

Od Zakona o informacionoj bezbednosti do standarda

Besplatni vebinar za zdravstvene ustanove

8. i 9. septembar 2020. godine – vebinar: Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)

31. avgust 2020. godine – vebinar: Provera sa udaljene lokacije (remote audit) – Zašto, kada i kako?

10. septembar 2020. godine – vebinar: Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

28. septembar 2020. godine – vebinar: Električna oprema niskog napona (LVD) i elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda

„Kriza COVID-19: Od menadžerske teorije do prakse”

Nova elektronska publikacija ISS-a

2. septembar 2020. godine – vebinar: Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta – Novi pravni okvir u Republici Srbiji

Medicinska sredstva – sigurnim koracima do bezbednog proizvoda

Novi vebinar ISS-a - 14. avgusta 2020.