Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Ko izrađuje srpske standarde

Na izradi srpskih standarda rade stručna tela Instituta, komisije za standarde i stručni saveti.

Stručni rad u užim oblastima standardizacije odvija se u komisijama za standarde (KS), koje predstavljaju grupe stručnjaka iz različitih sektora koji razumeju i predviđaju izazove svog sektora, a standardizaciju koriste kao alat za stvaranje jednakih uslova koji će svima biti od koristi. U slučajevima kada iz objektivnih razloga nije moguće obrazovati komisiju za standarde, nadležni stručni savet obavlja poslove komisije za standarde u procesu donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata u određenoj užoj oblasti standardizacije.

Svaka komisija za standarde ima jedinstvenu oznaku, naziv i oblast rada, a za svoj rad odgovara nadležnom stručnom savetu. Komisije za standarde obrazuju se na takav način da su im oblasti rada identične sa oblastima rada međunarodnih i/ili evropskih tehničkih komiteta čiji rad prate i u čijem radu učestvuju (engl. national mirror Technical Committees). Radi izvršavanja posebnih aktivnosti i zadataka, svaka komisija za standarde može obrazovati potkomisije (PKS) i/ili radne grupe.

Rad u komisijama za standarde je dobrovoljan i zasniva se na opštim načelima standardizacije koja su utvrđena Zakonom o standardizaciji. Razlozi za učestvovanje u radu komisija za standarde su brojni, ali izdvajamo sledeće:

Više informacija o komisijama za standarde možete naći u Internim pravilima standardizacije – Deo 2: Obrazovanje i rad komisija za standarde i srodne dokumente.