Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

APG

ISO 9001 Grupa za praksu proveravanja je neformalna grupa eksperata za sistem menadžmenta kvalitetom, proveravača i ostalih koji učestvuju u radu ISO Tehničkog komiteta 176, Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta (ISO/TC 176) i Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF).

Ova grupa razvila je jedan broj uputstava i prezentacija koje sadrže ideje, primere i objašnjenja o tome kako proveravati QMS. Ta dokumenta odražavaju procesni pristup koji je suštinski za proveru zahteva standarda ISO 9001, Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Uputstva su prvenstveno namenjena proveravačima, konsultantima i onima koji primenjuju sistem menadžmenta kvalitetom, ali nikako nisu konačna. Ona predstavljaju skup različitih pogleda na proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i, s obzirom na to, moguće je da njihov sadržaj nije uvek konzistentan. Stoga njihova namena nije da se koriste kao posebni zahtevi sa kojima se treba usaglasiti ili kao kriterijumi koje svi proveravači, konsultanti i oni koji primenjuju sistem moraju da ispunjavaju.

QMS teme za proveru – ISO 9001:2015

QMS teme za proveru