Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Standardi

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Šta je standard?

Standardi u razvoju

Komisije za standarde

Prednosti standardizacije

Merenje radioaktivnosti – Radionuklidi koji emituju gama i beta zračenje – Metoda ispitivanja za ocenu mogućnosti dekontaminacije površinskih materijala

Nuklearna energija – Referentno polje beta zračenja – Deo 3: Etaloniranje ambijentalnih i ličnih dozimetara i određivanje njihovog odziva u funkciji energije i upadnog ugla beta zračenja

Nuklearna energija – Referentno polje beta zračenja – Deo 2: Etaloniranje osnovnih veličina radijacionog polja

Nuklearna energija – Referentno polje beta zračenja – Deo 1: Metode generisanja

Akrilonitril/butadienski kaučuk (NBR) – Postupak vrednovanja

Etilen/propilen/dienski kaučuk (EPDM) – Postupak vrednovanja

Međunarodni standardi

Evropski standardi

Harmonizovani standardi