Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Šta je standard

Standard je dokument koji obezbeđuje uslove, specifikacije, smernice ili karakteristike koje se mogu koristiti kako bi se osiguralo da materijali, proizvodi, procesi i usluge odgovaraju svojoj svrsi. Standardi se utvrđuju konsenzusom, a odobravaju ih priznata tela. Koriste se širom sveta, i to ne samo u visokorazvijenim već i u zemljama u razvoju.

Srpski standard je standard koji je doneo Institut za standardizaciju Srbije (ISS), kao nacionalno telo za standarde, i koji je dostupan javnosti. Označava se oznakom koja počinje skraćenicom SRPS.

Međunarodni standard je standard koji je donela međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO ili IEC).

Evropski standard je standard koji je donela evropska organizacija za standardizaciju (CEN/CENELEC/ETSI). On se primenjuje kao identičan nacionalni standard, uz obavezu da se povuku svi nacionalni standardi koji su sa njim u suprotnosti. Ukoliko je evropski standard donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije, on se naziva harmonizovani standard.

Primena srpskih standarda je dobrovoljna, što znači da ne postoji automatska zakonska obaveza da se primenjuju. Ipak, zakoni i tehnički propisi mogu da se pozivaju na standarde, čime usklađenost sa njima postaje obavezna.