Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Javne nabavke 2019

Pravilnik o javnim nabavkama ISS

Plan Javnih nabavki 2019.

Plan Javnih nabavki 2019.** - izmene i dopune**

Tehnička ispravka Plana Javnih nabavki 2019.

Plan Javnih nabavki 2019.** - izmene i dopune**

Javna nabavka male vrednosti - kancelarijskog i štamparsko-reprografskog materijala (br. 1/2019D)

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

J**avna nabavka male vrednosti usluge fizičko-tehničke zaštite zaposlenih, zgrade i **imovine Instituta za standardizaciju Srbije

** (br. 1/2019U)**

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti - nabavku električne energije (br. 2/2019U)

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara – nabavka računara sa softverskom paketima, monitora, štampača i opreme za čitanje bar kodova za potrebe Instituta za standardizaciju Srbije JNMV, (br. 4/2019D)

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti dobara – nabavka računara sa softverskom paketima, monitora, štampača i opreme za čitanje bar kodova za potrebe Instituta za standardizaciju Srbije JNMV, br. 4/2019D  (ponovljeni postupak)

Poziv

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Partija 1 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 2 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 3 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga - nabavka avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, (br. 4/2019U)

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti - usluge čišćenja (br. 3/2019U )

Poziv

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

J**avna nabavka male vrednosti  **radova popločavanje platoa ispred poslovne zgrade, **br. 2/2019 R**

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti radova popločavanje platoa ispred poslovne zgrade br. 2/2019R

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti radova popločavanje platoa ispred poslovne zgrade br. 2/2019R

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti dobara –servera i uređaja za skladištenje podataka  JNMV, br. 2/2019D

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE preventivnog i korektivnog održavanja informacionog sistema za potrebe Instituta za standardizaciju Srbije****br. **5**/2019U

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  RADOVA rekonstrukcija mokrih čvorova br**1/2019R**

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora