Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Novine u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva - Zakon o građevinskim proizvodima

Ovo je prvi u nizu vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva koje organizuje Institut za standardizaciju Srbije. Prijavite se i nakon formiranja grupe polaznika vebinara, utvrdićemo tačan datum održavanja.

Krizno komuniciranje u realnom sektoru

Vebinar „Krizno komuniciranje u realnom sektoru”, održan je u sredu, 10. juna 2020. godine, u organizaciji Instituta za standardizaciju Srbije i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Kontekst organizacije prema standardu SRPS ISO 9001:2015

Obuka je namenjena rukovodstvu i stručnim timovima koji su zaduženi za sistem menadžmenta kvalitetom u organizacijama sertifikovanim prema SRPS ISO 9001.

Interna provera prema SRPS EN ISO 9001:2015 i ISO 19011:2018

Prijavite se na dvodnevni kurs "Interna provera prema SRPS ISO 9001:2015 i ISO 19011:2018" i nakon formiranja grupe učesnika kursa/vebinara, utvrdićemo tačan datum održavanja obuke.

Informaciona bezbednost u svetlu zakona i standarda

Obuka je namenjena organizacijama koje su u obavezi da primenjuju Zakon o informacionoj bezbednosti i izrade akt o bezbednosti.

Razmišljanje zasnovano na riziku – Primena prema standardu SRPS ISO 9001:2015

Seminar je namenjen rukovodstvu i stručnim timovima koji su zaduženi za sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji

Petodnevna stručna obuka: Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

Namenjen je zaposlenima u privrednim društvima i drugim pravnim licima, kao i zdravstvenim i obrazovnim ustanovama koje su u obavezi da izrade procenu rizika od katastrofa

Nacionalni simpozijum „Bezbednost u zdravstvu“

Nacionalni simpozijum „Bezbednost u zdravstvu“, održan je 26. juna ove godine, u Klubu poslanika, Tolstojeva br. 2 u Beogradu.

Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 i preporuke za njegovu primenu

Kako bi izašao u susret potrebama svojih korisnika, Institut za standardizaciju Srbije ponovo organizuje obuku posvećenu tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014, koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija

Radionica: Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN IEC 31010:2019 - Osnovni nivo

Osnovni nivo obuke na temu procene rizika, koja se u praksi najčešće svodi na utvrđivanje mogućnosti pojavljivanja rizičnih događaja i njihovih posledica.

Uvod u sistem menadžmenta energijom zasnovan na SRPS EN ISO 50001:2018

Ova obuka je prvenstveno namenjena rukovodstvu organizacije koje želi da ostvari uštede kroz primenu sistema menadžmenta energijom, onima koji planiraju da uvedu ovaj sistem, kao i svima koji se bave pitanjem uštede energije u svojim organizacijama.

Tumačenje zahteva nove verzije standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014

Kako bi izašao u susret potrebama svojih korisnika, Institut za standardizaciju Srbije organizuje seminar posvećen tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014, koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – Novine u SRPS EN ISO 22000:2018

Institut za standardizaciju Srbije na zahtev svojih korisnika organizuje obuku posvećenu sistemu menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS).

Radio-oprema i telekomunikaciona terminalna oprema (RiTT): Dokazivanje usaglašenosti sa bitnim zahtevima (sa demonstracijom metoda ispitivanja u laboratoriji – nova oprema i nove metode)

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa RATEL-om i Idvorski laboratorijama organizuje specijalizovani seminar koji omogućava upoznavanje sa zahtevima Pravilnika o radio-opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi i standarda iz oblasti RiTT

Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti

Usklađivanje tehničkog zakonodavstva Republike Srbije sa evropskom tehničkim zakonodavstvom omogućava uspostavljanje visokog nivoa zaštite života, zdravlja i bezbednosti, zaštite životne sredine, zaštite potrošača i ostalih korisnika