Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva

90.93 Odluka o potvrđivanju srpskog standarda

Grla za sijalice - Granicna merila za proveravanje kontaktne sile na bajonet-grlima BA 20

90.60 Završetak postupka preispitivanja srpskog standarda

Spojne naprave za kucne i slicne električne instalacije - Opšti tehnički uslovi i ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Stezaljke vijcanog tipa za spajanje bakarnih provodnika - Posebni tehnički uslovi i ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Biotehnologija- Biobankarstvo - Opšti zahtevi za biobankarstvo

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više

60.00 Srpski standard u postupku objavljivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

40.99 Nacrt srpskog standarda prihvata se kao definitivni tekst nacrta srpskog standarda

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

10.00 Evidentiranje predloga novog projekta

40.60 Završetak javne rasprave

Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-19: Ispitivanja — Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva) — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Projektovanje spregnutih konstrukcija od drveta i betona - Opšta pravila i pravila za zgrade

30.99 Nacrt komisije srpskog standarda odobrava se za javnu raspravu

U250-5,6 Saznaj više

Površine za sportske terene - Sintetički sportski tereni za travnjake - Smernice o tome kako svesti na minimum raspršenost u okolinu

60.60 Standard objavljen