Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

ISS

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

ISS

Održiva nabavka-Uputstvo

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

ISS

Ocenjivanje usaglašenosti- Opšti zahtevi za tela koja sprovode aktivnosti verifikacije i validacije

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više
ISS

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1 - Uporedni pregled prema ISO Guide 31:2015 i ISO/IEC 17025:2017

10.99 Novi projekat se prihvata

Obrtne električne mašine-Deo 32:Merenje vibracija krajeva namotaja statora sa pravilno složenim namotajima

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Svetiljke - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasni uređaji i fitinzi – Smernice za implementaciju osnovnih zahteva Uredbe za gasne uređaje 2016/426/EU u evropske standarde

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zahtevi za tela koja pružaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija – Deo 2: Sistemi menadžmenta privatnošću informacija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Najbolje prakse za kreiranje/vrednovanje analize otisaka prstiju u skladu sa serijom standarda ISO 28199

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost mašina - Veza sa ISO 12100 - Deo 5: Implementacija veštačke inteligencije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetske performanse zgrada – Deo 2: Uticaj sistema automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Deo 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52020-1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izvori grešaka u korišćenju spektroskopije elektrohemijske impedanse za ispitivanje prevlaka i drugih materijala

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektronska naplata putarine – Prethodna studija o korišćenju informacija o registracionim tablicama i tehnologijama prepoznavanja brojeva na tablicama (ANPR)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštita ruku - Uputstvo za izbor i korišćenje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Inteligentni transportni sistemi - Interfes podataka između centara za transport informacija i upravljanja - Deo 4: Interfejsi podataka između centara za inteligentne transportne sisteme (ITS) koji koriste XML (Profil B)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektronska naplata putarine – Arhitektura sistema za plaćanje putarine – Deo 3: Rečnik podataka

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi - Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetrogeneratora - Deo 1: Minimalni zahtevi i starenje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi - Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetrogeneratora - Deo 1: Određivanje i procena otpornosti na eroziju uzrokovanu kišom, koristeći rotirajuću ručku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda