Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

ISS

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

ISS

Održiva nabavka-Uputstvo

50.99 Definitivni tekst nacrta srpskog standarda odobren za objavljivanje

ISS

Ocenjivanje usaglašenosti- Opšti zahtevi za tela koja sprovode aktivnosti verifikacije i validacije

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više
ISS

10.99 Novi projekat se prihvata

ISS

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1 - Uporedni pregled prema ISO Guide 31:2015 i ISO/IEC 17025:2017

10.99 Novi projekat se prihvata

ISS

00.00 Podnet predlog novog projekta

60.00 Srpski standard u postupku objavljivanja

Obrtne električne mašine- Deo 32: Merenje vibracija krajeva namotaja statora sa profilisanim namotajima Obrtne električne mašine-Deo 32:Merenje vibracija krajeva namotaja statora sa profilisanim namotajima

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Svetiljke - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Industrija nafte i prirodnog gasa — Jednačine i proračuni osobina zaštitnih cevi, proizvodnih cevi, šipke za bušenje i cevovoda koji se koriste kao zaštitne cevi ili proizvodne cevi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

PKS B067 Saznaj više

Obuća – Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i delovima obuće - Liste hemijskih štetnih supstanci

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Zavarivanje — Sistemi grupisanja materijala — Evropski materijali

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Bezbednost mašina – Veza sa ISO 12100 – Deo 1: Kako se ISO 12100 dovodi u vezu sa standardima tipa B i C

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Ergonomski podaci i smernice za primenu ISO/IEC Uputstva 71 za proizvode i usluge potrebne starijim osobama i osobama sa invaliditetom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Žita i proizvodi od žita - Studije uzimanja uzoraka

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

E034-4 Saznaj više

Energetske performanse zgrada – Deo 2: Uticaj sistema automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Deo 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52020-1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda

Elektronska naplata putarine – Arhitektura sistema za plaćanje putarine – Deo 3: Rečnik podataka

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta srpskog standarda