Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

N031

Električni uređaji u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Aktivna

Glavna komisija

Институт за стандардизацију Србије

Aleksandra Vukićević

prof. dr Jovan Elazar

Odeljenje za elektroenergetiku i elektroniku

Apstrakt

Električni uređaji za upotrebu na mestima na kojima postoji opasnost od prisustva zapaljivog gasa, pare, čestica tečnosti ili prašine u atmosferi, opreme za elektrostatičko lakiranje i završnu obradu, zahtevi za gasne detektore, kao i zahtevi koji se odnose na aspekte bezbednosti u radu u odnosu na elektrostaiku.

Činjenice i brojke

60

je broj novih projekata

341

je broj standarda koji su dostupni javnosti

Javna dokumenta

Veza sa međunarodnim ili evropskim komitetom

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

CEN/TC 305

P član od 8. 9. 2015.

CEN/TC 305

P član od 8. 9. 2015.

CLC/TC 31

P član

CLC/TC 31

P član od

CLC/SC 31-1

P član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-1

P član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-2

O član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-2

O član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-3

O član

CLC/SC 31-3

O član od

CLC/SC 31-4

O član

CLC/SC 31-4

O član od

CLC/SC 31-5

O član

CLC/SC 31-5

O član od

CLC/SC 31-7

O član

CLC/SC 31-7

O član od

CLC/SR 101

P član od 3. 3. 2014.

CLC/SR 101

P član od 3. 3. 2014.

CLC/TC 204

P član od 3. 3. 2014.

CLC/TC 204

P član od 3. 3. 2014.

CLC/TC 216

P član od 3. 3. 2014.

CLC/TC 216

P član od 3. 3. 2014.

CLC/SC 31-8

O član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-8

O član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-9

O član od 8. 9. 2015.

CLC/SC 31-9

O član od 8. 9. 2015.

TC 31

P član

TC 31

P član od

TC 31/SC 31G

P član

TC 31/SC 31G

P član od

TC 31/SC 31J

P član

TC 31/SC 31J

P član od

TC 31/SC 31M

P član

TC 31/SC 31M

P član od

TC 101

P član od 3. 3. 2014.

TC 101

P član od 3. 3. 2014.