Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

N210

Elektromagnetska kompatibilnost

Aktivna

Glavna komisija

Институт за стандардизацију Србије

Mladen Radojičić

Aleksandar Kovačević

Оdeljenje za telekomunikacije i informacione tehnologije

Apstrakt

elektromagnetska kompatibilnost (EMC), sa posebnim osvrtom na: opštu primenu i korišćenje standarda za proizvode, imunost u celom frekvencijskom opsegu, emisiju u niskofrekvencijskom opsegu (≤ 9 kHz), emisiju u visokofrekvencijskom opsegu (≥ 9 kHz) u saradnji sa CISPR i smetnje koje CISPR ne pokriva, zaštitu radio i TV prijema od smetnji usled električnih i magnetskih pojava u okruženju, zaštitu nacionalnog resursa spektra frekvencija od električnih i magnetskih pojava nekontrolisanog sadržaja, utvrđivanje granica dozvoljenih nivoa elektromagnetske emisije koju generišu uređaji i proizvodi sa električnim napajanjem, utvrđivanje minimalnog nivoa imunosti aparata prema smetnjama i definisanje metoda za merenje elektromagnetske emisije i imunosti, različite aspekte izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima u opsegu od 0 Hz do 300 GHz, elektronske sisteme za kuće i zgrade, elektrotehničke aspekte telekomunikacione opreme

Činjenice i brojke

86

je broj novih projekata

537

je broj standarda koji su dostupni javnosti

Javna dokumenta

Veza sa međunarodnim ili evropskim komitetom

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

CLC/TC 205

P član

CLC/TC 205

P član od

CLC/TC 210

P član

CLC/TC 210

P član od

CLC/TC 215

O član

CLC/TC 215

O član od

CLC/TC 106X

P član

CLC/TC 106X

P član od

TC 77

P član

TC 77

P član od

TC 77/SC 77A

P član

TC 77/SC 77A

P član od

TC 77/SC 77B

P član

TC 77/SC 77B

P član od

TC 77/SC 77C

P član

TC 77/SC 77C

P član od

CISPR/CIS/A

P član

CISPR/CIS/A

P član od

CISPR/CIS/B

P član

CISPR/CIS/B

P član od

CISPR/CIS/D

P član

CISPR/CIS/D

P član od

CISPR/CIS/F

P član

CISPR/CIS/F

P član od

CISPR/CIS/H

P član

CISPR/CIS/H

P član od

CISPR/CIS/I

P član

CISPR/CIS/I

P član od

TC 106

O član od 4. 12. 2017.

TC 106

O član od 4. 12. 2017.

CLC/TC 205A

P član od 23. 9. 2020.

CLC/TC 205A

P član od 23. 9. 2020.