Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

N023

Elektroinstalacioni pribor

Aktivna

Glavna komisija

Институт за стандардизацију Србије

Vesna Bogdanović

Darko Maleš

Odeljenje za elektroenergetiku i elektroniku

Apstrakt

Predmet i poručje rada Komisije za standarde KS N023 je priprema standarda za:
• niskonaponski električni pribor za domaćinstva i slične svrhe, uključujući objekte kao što su kancelarije, komercijalni i industrijski objekti, bolnice, javni objekti, električna vozilima, itd. Ovaj pribor je predviđen za fiksne instalacije, ili za upotrebu u ili sa priborom i drugom električnom ili elektronskom opremom, i može da obuhvati elektronske komponente. Standardi posebno obuhvataju: sisteme cevi, sisteme kablovskih polica, sisteme kablovskih kanala, sisteme za nošenje kablova, sklopke, HBES sklopke, utikače i priključnice, bubnjiće sa produžnim kablom, adaptere, prekidače za zaštitu od prekomerne struje, uređaje za zaštitu od električnog udara, kontaktore, pribor za spajanje, spojnice za aparate i produžne savitljive kablove;
• niskonaponske rasklopne aparature za industriju i trgovinu za naznačeni naizmenični napon manji ili jednak 1 kV i naznačeni jednosmerni napon manji ili jednak 1,5 kV;
• sisteme upravljanja kablovima čiji proizvodi uglavnom spadaju u dve široke kategorije, odnosno one izrađene od metala kao što su čelik i aluminijum i onih napravljenih od plastike kao što su PVC, PE i PP.

Činjenice i brojke

87

je broj novih projekata

615

je broj standarda koji su dostupni javnosti

Javna dokumenta

Veza sa međunarodnim ili evropskim komitetom

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

CLC/TC 213

P član

CLC/TC 213

P član od

CLC/SR 23B

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23B

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 23E

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 23E

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23G

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23G

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 23H

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 23H

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23J

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23J

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 121B

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 121B

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 121A

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 121A

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 23BX

O član od 26. 12. 2013.

CLC/TC 23BX

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23K

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23K

O član od 26. 12. 2013.

CLC/SR 23

O član od 6. 7. 2016.

CLC/SR 23

O član od 6. 7. 2016.

CLC/BTTF 116-2

O član od 6. 7. 2016.

CLC/BTTF 116-2

O član od 6. 7. 2016.

TC 121

O član od 26. 12. 2013.

TC 121

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23A

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23A

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23B

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23B

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23E

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23E

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23G

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23G

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23H

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23H

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23J

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23J

O član od 26. 12. 2013.

TC 121/SC 121B

O član od 26. 12. 2013.

TC 121/SC 121B

O član od 26. 12. 2013.

TC 121/SC 121A

O član od 26. 12. 2013.

TC 121/SC 121A

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23K

O član od 26. 12. 2013.

TC 23/SC 23K

O član od 26. 12. 2013.

TC 23

O član od 6. 7. 2016.

TC 23

O član od 6. 7. 2016.