Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Električne instalacije niskog napona - 2. izdanje

Električne instalacije niskog napona - 2. izdanje

Izaberite jednu od ponuđenih mogućnosti

Sadržaj: objavljeni srpski standardi na srpskom jeziku iz oblasti električnih instalacija:

SRPS EN 61140:2017, SRPS HD 60364-4-41:2017, SRPS HD 60364-4-42:2012/A1:2015, SRPS HD 60364-4-46:2018, SRPS HD 60364-4-443:2017, SRPS HD 60364-5-53:2016, SRPS HD 60364-5-534:2017, SRPS HD 60364-5-537:2018, SRPS HD 60364-5-551:2012/A11:2018, SRPS HD 60364-5-557:2014/A11:2017, SRPS HD 60364-6:2017, SRPS HD 60364-7-708:2017, SRPS HD 60364-7-712:2017, SRPS HD 60364-7-722:2017, SRPS HD 60364-7-730:2016, SRPS HD 60364-7-753:2015, SRPS HD 60364-8-1:2016 i SRPS HD 60364-7-704:2018.

Zbirka koja je pred vama sadrži osamnaest dokumenata sa oko pet stotina stranica teksta i predstavlja ispravku i dopunu elektronske zbirke koja je objavljena 2018. godine. Razlike u odnosu na prethodnu zbirku su sledeće: ažurirane su godine izdanja prema godini objavljivanja verzije na engleskom jeziku za standarde na srpskom jeziku SRPS HD 60364-4-41:2017, SRPS HD 60364-5-534:2017 i SRPS HD 60364-7-708:2017, a dodat je standard SRPS HD 60364-7-704:2018.

Ova zbirka namenjena je širokom krugu potencijalnih korisnika koji uključuju: organizacije koje se bave projektovanjem (izborom i postavljanjem električne instalacije i opreme), izradom studija opravdanosti, energetskim i ekonomskim analizama, istraživačkim aktivnostima, mernim uređajima, tržištem električne energije, pripremnim radovima, montažom i eksploatacijom opreme; zatim regulatorne i državne institucije, institute i obrazovne ustanove, naučno-istraživačke institucije i javna preduzeća.

Cena zbirke: 18.733,00 dinara

Pored naručivanja na veb-sajtu, zbirka se može naručiti e-poštom na adresu: prodaja@iss.rs