Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije - 1. izdanje

Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije - 1. izdanje

Izaberite jednu od ponuđenih mogućnosti

Sadržaj zbirke standarda Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije čine objavljeni srpski standardi SRPS EN 1991-1-1:2012, Deo 1-1: Opšta dejstva – Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade, EN 1991-1-2:2002, Deo 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru, SRPS EN 1991-1-3:2017, Deo 1-3: Opšta dejstva – Opterećenja snegom, SRPS EN 1991-1-4:2012, Deo 1-4: Opšta dejstva – Dejstva vetra, SRPS EN 1991-1-5:2012, Deo 1-5: Opšta dejstva – Toplotna dejstva, zatim neautorizovani prevodi evropskih standarda EN 1991-1-2:2002, Deo 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru, EN 1991-1-6:2005, Deo 1-6: Opšta dejstva – Dejstva tokom izvođenja, EN 1991-1-7:2006, Deo 1-7: Opšta dejstva – Incidentna dejstva, EN 1991-2:2003, Deo 2: Saobraćajna opterećenja mostova, EN 1991-3:2006, Deo 3: Dejstva usled kranova i mašina i EN 1991-4:2006, Deo 4: Silosi i rezervoari. Takođe, u sastavu zbirke su i referentni srpski standardi na srpskom jeziku čiji prevodi su u sastavu zbirke.

Cena zbirke: 15.268,00 dinara

Pored naručivanja na veb-sajtu, zbirka se može naručiti e-poštom na adresu: prodaja@iss.rs