Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Međunarodna klasifikacija standarda ICS

Međunarodna klasifikacija standarda (ICS) predstavlja osnovu za uređenje strukture kataloga međunarodnih, regionalnih i nacionalnih standarda i drugih normativnih dokumenata, kao i baza podataka o standardima, bibliotečkih kataloga itd. Terminologija koja se koristi u srpskim standardima i srodnim dokumentima razvijala se i menjala kroz decenije, te su nazivi područja, grupa i podgrupa koje sadrži ovo izdanje ICS klasifikacije usklađeni sa terminologijom koja se sada koristi.Takođe, u Katalogu srpskih standarda i srodnih dokumenata, kojiInstitut za standardizaciju Srbije objavljuje svake godine, pored nacionalne klasifikacije, u potpunosti se primenjuje ICS klasifikacija. Izdanje koje je pred vama prevod je sedmog izdanja ISC klasifikacije i sadrži, pored prevoda međunarodne publikacije, i tekst na engleskom jeziku.

Pretražujte po ICS-u : 13. ŽIVOTNA SREDINA. ZAŠTITA ZDRAVLJA. BEZBEDNOST

Ponovo podesi
Zaštita životne sredine

Otpad

Kvalitet vazduha

Kvalitet vode

Kvalitet zemljišta. Pedologija

Bezbednost na radnom mestu. Industrijska higijena

Bezbednost mašina

Bezbednost u domaćinstvu

Uticaj buke na čoveka

Uticaj vibracija i udara na čoveka

Ergonomija

Kontrola nezgoda i elementarnih nepogoda

Zaštita od požara

Zaštita od eksplozija

Zaštita od prekomernog pritiska

Zaštita od električnog udara. Rad pod naponom

Zaštita od zračenja

Zaštita od opasnih roba

Zaštita od kriminala

Alarmni sistemi i sistemi za upozorenje

Oprema za zaštitu