Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Međunarodna klasifikacija standarda ICS

Međunarodna klasifikacija standarda (ICS) predstavlja osnovu za uređenje strukture kataloga međunarodnih, regionalnih i nacionalnih standarda i drugih normativnih dokumenata, kao i baza podataka o standardima, bibliotečkih kataloga itd. Terminologija koja se koristi u srpskim standardima i srodnim dokumentima razvijala se i menjala kroz decenije, te su nazivi područja, grupa i podgrupa koje sadrži ovo izdanje ICS klasifikacije usklađeni sa terminologijom koja se sada koristi.Takođe, u Katalogu srpskih standarda i srodnih dokumenata, kojiInstitut za standardizaciju Srbije objavljuje svake godine, pored nacionalne klasifikacije, u potpunosti se primenjuje ICS klasifikacija. Izdanje koje je pred vama prevod je sedmog izdanja ISC klasifikacije i sadrži, pored prevoda međunarodne publikacije, i tekst na engleskom jeziku.

Pretražujte po ICS-u : 17. METROLOGIJA I MERENJE. FIZIČKE POJAVE

Ponovo podesi
Metrologija i merenje uopšte

Linearna i ugaona merenja

Merenje zapremine, mase, gustine, viskoznosti

Merenje vremena, brzine, ubrzanja, ugaone brzine

Merenje sile, težine i pritiska

Merenje protoka fluida

Akustika i akustička merenja

Vibracije, udari i merenja vibracija

Optika i optička merenja

Termodinamika i merenja temperature

Elektricitet. Magnetizam. Električna i magnetska merenja

Merenja zračenja