Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Organi i najviše rukovodstvo Instituta

SKUPŠTINA

Predsednik
Tanja Petrović, diplomirani pravnik, šef Odseka za standardizaciju, akreditaciju, neharmonizovane tehničke propise i notifikaciju, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstvo privrede  
Predsednik Skupštine izabran je na sednici održanoj 21.10.2021. godine.

NADZORNI ODBOR

Vlada Republike Srbije je 10. februara donela Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za standardizaciju Srbije  u sledećem sastavu:

Predsednik: 

Mile Mitrović, šef odseka u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstvo privrede

Članovi: 

dr Mirjana Kijevčanin, profesor, prodekan, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 

Marina Donić, viši organizator za poslove standardizacije, Institut za standardizaciju Srbije.

UPRAVNI ODBOR

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 Broj 119-3001/2018 o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije, donetom 5. aprila 2018. godine, u novi Upravni odbor Instituta imenovani su:

Predsednik: 

Dušan Rafailović, gradski sekretar za saobraćaj

Članovi:

dr Miloš Jelić, rukovodilac Sektora upravljanja kvalitetom, Istraživačko-razvojni centar „Alfatec“,
Ljubica Marković, glavni savetnik za terminalnu opremu, RATEL,
Nikola Mirković, šef odseka u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta, Ministarstvo privrede i
Aleksandar Stefanović, viši organizator za poslove standardizacije Institut za standardizaciju Srbije.

NAJVIŠE RUKOVODSTVO INSTITUTA

Direktor
Tatjana BOJANIĆ, dipl.pravnik
Kontakt: tatjana.bojanic@iss.rs

Rukovodilac Sektora za opšte oblasti standardizacije
Radiša KNEŽEVIĆ, dipl. inž. polj. meh.
Kontakt: radisa.knezevic@iss.rs

Rukovodilac Sektora za elektrotehničku standardizaciju i informacioni sistem
Goran BAJIĆ, dipl. inž. el.
Kontakt: goran.bajic@iss.rs

Rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, informisanje i izdavačku delatnost
Violeta NEŠKOVIĆ-POPOVIĆ, dipl. fil.
Kontakt: violeta.neskovic@iss.rs

Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske poslove i marketing
Miro FOLIĆ, dipl. ekon.
Kontakt: miro.folic@iss.rs