Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 60445:2021

Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek–mašina, obeležavanje i identifikaciju – Identifikacija priključaka opreme, završetaka provodnika i provodnika

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
31. 12. 2021.

Опште информације

60.60     31. 12. 2021.

ISS

N003

Evropski standard

01.080.20     13.110     29.020     13.11     29.02  

engleski  

Дописна седница од 2021-11-17 до 2021-11-24

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 60445:2021 je dostupan kao IEC 60445:2021 RLV koji sadrži međunarodni standard i njegovu verziju sa izmenama, koja prikazuje sve promene tehničkog sadržaja u odnosu na prethodno izdanje.
Standard IEC 60445:2021 se primenjuje na identifikaciju i obeležavanje priključaka električne opreme kao što su otpornici, osigurači, releji, kontaktori, transformatori, rotacione mašine i gde je primenljivo , kombinaciju takve opreme (na primer sklopovi), i takođe se primenjuje na identifikaciju završetaka određenih naznačenih provodnika. On takođe pruža osnovna pravila za upotrebu određenih boja ili alfanumeričkih beležaka da bi se identifikovali provodnici sa ciljem sprečavanja dvosmislenosti i osiguranja bezbednog rukovanja. Ove boje provodnika ili alfanumeričke beleške namenjene su za primenu u kablovima ili jezgrima, sabirnicama, električnoj opremi i instalacijama. Ova osnovna bezbedonosna publikacija je prvenstveno namenjena tehničkim komitetima za pripremu standarda u skladu sa principima postavljenim u IEC Uputstvu 104 i ISO/IEC Uputstvu 51. Ima status osnovne bezbednosne publikacije u skladu sa IEC Uputstvom 104. IEC 60445:2021 povlači i zamenjuje šesto izdanje IEC 60445, objavljeno 2017. godine. Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje:
a) definicije su usklađene sa IEC 60050-195:2021 i IEC 60050-826;
b) odredbe o boji koja će se koristiti za identifikaciju određenih naznačenih provodnika su postavljeni zahtevi, a ne samo preporuke;
c) uvođenje nove podtačke o obeležavanju zaštitnih priključaka za više ulaza napajanja na opremi

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 60445:2017

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 60445:2021
60.60 Standard objavljen
31. 12. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 60445:2021

Identičan sa IEC 60445:2021 ED7 IDENTICAL