Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 13286-1:2022

Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mešavine – Deo 1: Metode ispitivanja za laboratorijsku referentnu zapreminsku masu i sadržaj vode – Uvod, opšti zahtevi i uzorkovanje

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods for laboratory reference density and water content - Introduction, general requirements and sampling
31. 5. 2022.
31. 1. 2024.

Опште информације

90.60     2. 9. 2023.

ISS

U227

Evropski standard

93.080.20  

engleski   srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom se utvrđuje nekoliko metoda ispitivanja za određivanje odnosa između sadržaja vode i zapreminske mase nevezanih i hidrauličkim vezivom vezanih mešavina pod utvrđenim uslovima ispitivanja. Rezultati ispitivanja pružaju procenu zapreminske mase mešavine koja se može postići na gradilištima i daju referentni parametar za procenu zapreminske mase zbijenog sloja mešavine. Rezultati ispitivanja se koriste kao osnova za određivanje zahteva za mešavine sa hidrauličkim vezivom i nevezane mešavine pre upotrebe u izgradnji puteva. Rezultat ispitivanja takođe omogućava određivanje optimalnog sadržaja vode pri kome mešavina može da se zbija na zadovoljavajući način da bi se postigla zadata zapreminska masa.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 13286-1:2012

POVUČEN
SRPS EN 13286-1:2012

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 13286-1:2022
90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda
2. 9. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa EN 13286-1:2021