Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

delSRPS EN 13501-3:2021

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 3: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar proizvoda i elemenata koji se koriste u servisnim instalacijama zgrada: ventilacioni kanali i klapne otporni na požar i/ili energetski, upravljački i komunikacioni kablovi

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resistant ventilation ducts and fire dampers and or power, control and communication cables

Опште информације

40.98     8. 11. 2022.

45.99    29. 11. 2022.

ISS

Z021/PKS U092

Evropski standard

13.220.50  

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuje procedura klasifikacije otpornosti na ponašanje požara kod građevinskih proizvoda i elemenata zgrade koji se koriste kao komponente servisnih instalacija u zgradama, koristeći podatke iz ispitivanja otpornosti na požar a koji su u okviru oblasti direktne primene relevantne metode ispitivanja. Klasifikacija zasnovana na proširenoj primeni rezultata ispitivanja je takođe uključena u predmet i područje primene ovog standarda. Proizvodi/elementi koji se koriste u ventilacionim sistemima uključuju (isključujući dim i izduvnu toplotnu ventilaciju): - kanale otporne na požar; - klapne otporne na požar. Relevantne metode ispitivanja koje su pripremljene za ove proizvode/elemente su navedene u Tački 2.

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 13501-3:2014

TRENUTNO

NAPUŠTEN
delSRPS EN 13501-3:2021
40.98 Projekat se briše iz plana rada komisije za standarde
8. 11. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa prEN 13501-3

Propisi

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022 21/2022
PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru