Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO/PAS 45005:2021

Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu – Bezbedan rad tokom pandemije COVID-19 – Opšte smernice za organizacije

Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
31. 3. 2021.

Опште информације

60.60     31. 3. 2021.

ISS

CASCO

Javno dostupna specifikacija

13.100  

Preuzimanje

Apstrakt

U ovom dokumentu daje se opšte uputstvo za organizacije o tome kako da upravljaju rizicima koji proizilaze iz COVID-19 kako bi očuvale bezbednost i zdravlje na radu kao i dobrobit na radu.

Ovaj dokument je namenjen da ga koriste organizacije svih veličina i iz svih sektora, uključujući i one koje:

a) rade tokom pandemije;

b) nastavljaju ili planiraju da nastave da rade, nakon potpunog ili delimičnog zatvaranja;

c) ponovno se vraćaju na radna mesta koja su bila u potpunosti ili delimično zatvorena; i

d) su nove ili planiraju da rade po prvi put.

U ovom dokumentu se takođe daje uputstvo koje se odnosi na zaštitu svih vrsta radnika (npr. radnika koje zapošljava organizacija, radnika eksternih isporučilaca, ugovarača, samo-zaposlenih pojedinaca, radnika u agenciji, starijih radnika, radnika sa invaliditetom i radnike u službama za reagovanje u hitnim situacijama, i drugih relevantih zainteresovanih strana (npr. posetioci na radnom mestu, uključujući predstavnike javnosti). Ovaj dokument nije namenjen da pruža uputstvo kako da se primenjuju protokoli za upravljanje specifičnom infekcijom na klinici, zdravstvenim ustanovama ili na drugim mestima za brigu o zdravlju. Radnici na ovim mestima ili u odgovarajućim ulogama, treba da se upućuju na primenljivo zakonodavstvo i uputstva koja daju vlada, regulatorna tela i zdravstvene institucije.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO/PAS 45005:2021
60.60 Standard objavljen
31. 3. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa ISO/PAS 45005:2020