Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 17669:2023

Ugovaranje u vezi sa energetskim performansama – Minimalni zahtevi

Energy Performance Contracts - Minimum requirements
28. 2. 2002.

Опште информације

60.60     28. 2. 2002.

ISS

A301

Evropski standard

27.015  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom definišu se minimalni zahtevi za ugovore za energetske performanse (EPCs). Mere za poboljšavanje energetskih performansi (EPIAs) su namenjene za postizanje garantovanog nivoa poboljšavanja energetske efikasnosti i ostalih dogovorenih energetskih performansi koje se odnose na količinu, korišćenja ili vrste potrošnje energije. Ovaj dokument je primenjiv na EPIA(s) postojeće imovine. Zahtevi su uspostavljeni radi obezbeđivanja:
- transparentnosti kroz ceo proces uspostavljanja EPC
- efektivnosti troškova u zavisnosti sa koristima koje se stvaraju sa EPIA
- obezbeđenja kvaliteta, ublažavanja rizika i načina alokacije rizika
- informacija o materijalima neophodnim za finansijske i tehničke proračune za korisnike i isporučioce usluga.
Ovaj dokument je primenjiv na pružaoce usluga i korisnike bez obzira na njihovu vrstu, veličinu, kompleksnost ili geografsku lokaciju. Ovaj dokument može da se koristi od strane finansijskih institucija i ostalih zainteresovanih strana u okviru procesa.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 17669:2023
60.60 Standard objavljen
28. 2. 2002.

Povezani projekti

Identičan sa EN 17669:2022