Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

dnaSRPS EN 113-3:2023

Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti drveta prema Basidiomycetes koje razaraju drvo - Deo 3: Ocenjivanje trajnosti ploča na bazi drveta

Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: Assessment of durability of wood-based panels

Опште информације

50.99     1. 6. 2023.

ISS

D218/PKS D038

Evropski standard

79.060.01  

Apstrakt

U ovom dokumentu je opisana metoda za procenu trajnosti ploča na bazi drveta ili analognih proizvoda od drveta prema napadu destruktora drveta Basidiomycete gljiva a koje rastu u čistoj kulturi.
Metoda ispitivanja opisana u ovom dokumentu je namenjena da dopuni EN 113-2 sa fokusom na specifične aspekte na ploče na bazi drveta ili analogne proizvode od drveta. Ovaj dokument nije namenjen za utvrđivanje efikasnosti sredstava za zaštitu drveta koja se koriste za sprečavanje njegovog propadanja, što je obuhvaćeno EN 113-1.
NAPOMENA Ova metoda može da se koristi u kombinaciji sa odgovarajućim postupkom starenja drveta, na primer EN 73 ili EN 84.
Metoda je primenljiva na neoplemenjene proizvode od tvrdih ploča od drveta. Primenljiv je za određivanje otpornosti prema propadanju pločastih proizvoda na bazi drveta:
- izrađenih od prirodno trajnih materijala;
- izrađeni od materijala koji su pre proizvodnje tretirani sredtvima za preventivnu zaštitu;
- tretirani sredstvima za preventivnu zaštitu koja se uvode tokom proizvodnje, na primer kao aditiv adhezivu;
- specifični tretmani za povećanje trajnosti ploča na bazi drveta, npr. modifikacija drveta.
Prilog A (informativan) sadrži uputstvo za uzorkovanje.
Prilog B (normativan) sadrži neke metode sterilizacije.
Prilog C (informativan) sadrži informacije o posudama za kulturu.
Prilog D (informativan) sadrži primer izveštaja o ispitivanju.
Prilog E (informativan) sadrži informacije o gljivama za ispitivanje.
Prilog F (informativan) sadrži procenu rezultata.
Prilog G (informativan) sadrži dodatne informacije o dinamici vlage, premazima, kompozitima i uticaju dimenzija.

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS ENV 12038:2010

TRENUTNO

PROJEKAT
dnaSRPS EN 113-3:2023
50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje
1. 6. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa EN 113-3:2023