Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 45002:2023

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Opšte smernice za primenu ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018
30. 11. 2023.
30. 11. 2023.

Опште информације

60.60     30. 11. 2023.

ISS

CASCO

Međunarodni standard

13.100     03.100.70  

srpski   engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

U ovom dokumentu se daju uputstva za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OH&S) koji može da pomogne organizacijama da se usaglase sa ISO 45001:2018.
NAPOMENA 1. Iako su uputstva u ovom dokumentu konzistentna sa sa modelom ON&Ѕ sistema menadžmenta u ISO 45001:2018, ona nisu namenjena da daju tumačenje zahteva ISO 45001.
NAPOMENA 2 Korišćenje termina „treba“ u ovom dokumentu ne umanjuje nijedan od zahteva iz ISO 45001:2018 niti dodaje nove zahteve.
NAPOMENA 3 Za većinu tačaka u ovom dokumentu postoje slučajevi iz realnog života o tome kako su različite vrste organizacija primenile zahteve. Oni nisu namenjeni da predlože jedini ili najbolji način da se to uradi, već da opišu jedan način na koji je to uradila neka organizacija

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 45002:2023
60.60 Standard objavljen
30. 11. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 45002:2023