Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

naSRPS EN 14662-1:2022

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 1: Uzorkovanje pumpom, termalna desorpcija i gasna hromatografija

Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations - Part 1: Pumped sampling followed by thermal desorption and gas chromatography

Опште информације

40.60     11. 10. 2022.

ISS

H146

Evropski standard

13.040.20  

Apstrakt

Ovaj dokument daje opšte smernice za uzimanje uzoraka i analizu benzena u vazduhu na osnovu uzorkovanja pumpom, termalne desorpcije i kapilarne gasne hromatografije. Ovaj dokument je u skladu sa generičkom metodologijom koja čini osnovu za referentnu metodu određivanja benzena u vazduhu ambijenta u Evropskoj uniji radi poređenja rezultata merenja sa graničnim vrednostima za jednogodišnji referentni period.Ovaj dokument važi za merenje benzena u opsegu koncentracija od približno 0,5 μg/m3 do 50 μg/m3. Uzorci vazduha se obično sakupljaju u periodima od nekoliko sati do 7 dana. Gornja granica korisnog opsega je određena sorptivnim kapacitetom (bezbednom zapreminom uzorkovanja) sorbenta i linearnim dinamičkim opsegom kolone gasne hromatografa i detektora ili kapacitetom cepanja uzorka korišćene analitičke instrumentacije. Donja granica korisnog opsega zavisi od nivoa buke detektora i od praznih nivoa benzena i/ili ometajućih artefakata na sorbentu. Artefakti se obično koriste za sorbente od grafitizovanog ugljenika, ali su veći nivoi aromatičnih ugljovodonika zabeleženi u drugim sorbentima – npr. porozni polimeri. Granica detekcije će biti približno 1/10 donjeg opsega koncentracije. Ovaj dokument pruža opšte smernice za uzimanje uzoraka benzena korišćenjem jednog uzorkovača, koji se menja ručno nakon svakog perioda izlaganja, ili višestrukog uzorkovača koji može da uskladišti i izloži više uzoraka bez intervencije korisnika.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2008/50/EC

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 14662-1:2008

TRENUTNO

PROJEKAT
naSRPS EN 14662-1:2022
40.60 Završetak javne rasprave
11. 10. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa prEN 14662-1 IDENTICAL