Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS U.J1.240:1995

Zaštita od požara u građevinarstvu - Stepen otpornosti zgrade prema požaru

Fire protection in civil engineering - Stage of the fire resistance of a building
18. 1. 1995.
18. 1. 1995.

Опште информације

90.92     26. 9. 2016.

ISS

Z021/PKS U092

Nacionalni standard

srpski  

Standard je preispitan i doneta je odluka o reviziji standarda.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Utvrđuje se pojam stepena otpornosti prema požaru zgrade (ili dela zgrade koji čini celinu) i određuje otpornosti prema požaru građevinskih elemenata i konstrukcija zgrade.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS U.J1.240:1995
90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda
26. 9. 2016.

Propisi

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za utvrđivanje požarnog opterećenja i stepena otpornosti prema požaru

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o tehničkim normativima za ventilaciju i klimatizaciju

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Сл. гласник РС", бр. 3/2018
Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА