Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 11047:2004

Kvalitet zemljišta - Određivanje kadmijuma, hroma, kobalta, bakra, olova, mangana, nikla i cinka ekstrahovanih carskom vodom - Plamena i elektrotermička atomskoapsorpciona spektrometrija

Soil quality — Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc — Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods
1. 7. 2004.
1. 7. 2004.

Опште информације

90.93     5. 10. 2020.

ISS

H190

Međunarodni standard

13.080.10  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuju dve metode određivanja primenom atomskoapsorpcione spektrometrije jednog ili više elemenata: kadmijuma, hroma, kobalta, bakra, olova, mangana, nikla i cinka ekstrahovanih iz zemljišta carskom vodom.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 11047:2004
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
5. 10. 2020.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 11047:1998

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 68/2019 68/2019
PRAVILNIK o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр. 88/2020 Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta