Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 11260:2005

Kvalitet zemljišta - Određivanje kapaciteta efektivne katjonske izmene i stepena zasićenja bazama pomoću rastvora barijum-hlorida

Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:1994+Cor 1:1996)
1. 8. 2005.
1. 8. 2005.
95.99 Povučen   30. 11. 2018.

Опште информације

95.99     30. 11. 2018.

ISS

H190

Evropski standard

13.080.10  

srpski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim međunarodnim standardom utvrđuje se metoda za određivanje kapaciteta katjonske izmene (cec) pri vrednosti pH zemljišta i određivanje sadržaja izmenjivih elemenata natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma u zemljištu.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS ISO 11260:2005
95.99 Povučen
30. 11. 2018.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 11260:2018

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 11260:2011

Identičan sa ISO 11260:1994/Cor 1:1996

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 68/2019 68/2019
PRAVILNIK o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр. 88/2020 Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta