Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 14870:2005

Kvalitet zemljišta - Ekstrakcija elemenata u tragovima puferskim rastvorom DTPA

Soil quality — Extraction of trace elements by buffered DTPA solution
25. 11. 2005.
25. 11. 2005.

Опште информације

90.60     4. 3. 2023.

ISS

H190

Međunarodni standard

13.080.10  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim međunarodnim standardom utvrđuje se metoda za ekstrakciju elemenata u tragovima u uzorcima zemljišta pomoću puferovanog rastvora dietilentriaminpentasirćetne kiseline (DTPA). Ova metoda se uglavnom koristi za procenjivanje pristupačnosti bakra, gvožđa, mangana i cinka za biljke koje rastu iz zemljišta.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 14870:2005
90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda
4. 3. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 14870:2001

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 68/2019 68/2019
PRAVILNIK o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр. 88/2020 Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta