Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 3405:2007

Naftni proizvodi - Određivanje karakteristika destilacije na atmosferskom pritisku

Petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2000)
22. 3. 2007.
22. 3. 2007.
95.99 Povučen   20. 12. 2012.

Опште информације

95.99     20. 12. 2012.

ISS

B028-2

Evropski standard

75.080  

srpski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom utvrđuje se metoda određivanja karakteristika destilacije lakih i srednjih destilata, dobijenih iz nafte, a sa početnim tačkama iznad 0°C i krajnjim tačkama ključanja nižim od oko 400°C, korišćenjem opreme sa ručnim ili automatskim upravljanjem.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS B.H8.028:1984

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 3405:2007
95.99 Povučen
20. 12. 2012.

REVIDIRAN OD

POVUČEN
SRPS EN ISO 3405:2012

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 3405:2000

Identičan sa ISO 3405:2000

Propisi

"Сл. гласник РС" , бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE