Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 13501-5:2008

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Deo 5: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih na osnovu izlaganja krovova dejstvu požara spolja

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
9. 10. 2008.
95.99 Povučen   29. 8. 2014.

Опште информације

95.99     29. 8. 2014.

ISS

Z021/PKS U092

Evropski standard

13.220.50  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj evropski standard obezbeđuje postupke za klasifikaciju otpornosti prema požaru za krovne pokrivače koji su izloženi dejstvu požara spolja.
Za klasifikaciju krovnih pokrivača, primenjuju se samo one ispitne metode za koje je odgovarajuća klasifikacija predviđena. Proizvodi se razmatraju u zavisnosti od njihove primene pri korišćenju.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 13501-5:2008
95.99 Povučen
29. 8. 2014.

REVIDIRAN OD

POVUČEN
SRPS EN 13501-5:2014

Povezani projekti

Identičan sa EN 13501-5:2005/AC:2006

Propisi

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022 21/2022
PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru