Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 13501-4:2008

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti prema požaru na komponentama sistema za kontrolu dima

Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
9. 10. 2008.
95.99 Povučen   29. 8. 2014.

Опште информације

95.99     29. 8. 2014.

ISS

Z021/PKS U092

Evropski standard

13.220.50  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj evropski standard utvrđuje postupke za klasifikaciju otpornosti prema požaru komponenata sistema za kontrolu dima, koristeći podatke iz ispitivanja otpornosti prema požaru, koji su u okviru direktnog polja primene odgovarajuće ispitne metode. Klasifikacija na osnovu proširene primene je izvan predmeta i područja primene ovog evropskog standarda. Za proširene primene, međutim, potrebno je koristiti iste klase koje su utvrđene u ovom evropskom standardu.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 13501-4:2008
95.99 Povučen
29. 8. 2014.

REVIDIRAN OD

POVUČEN
SRPS EN 13501-4:2014

Povezani projekti

Identičan sa EN 13501-4:2007

Propisi

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022 21/2022
PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru